HTKK 4.5.8 mới nhất cập nhật ngày 01/07/2021

HTKK 4.5.8 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 01/07/2021 cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc các tỉnh thành trong cả nước và tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế, đồng thời khắc phục một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng

iTaxViewer 1.7.5 mới nhất ngày 24/05/2021

iTaxViewer 1.7.5 ngày 24/05/2021 là phiên bản mới nhất của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của phần mềm HTKK Tổng cục Thuế. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng,

HTKK 4.5.7 mới nhất cập nhật ngày 24/05/2021

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.5.7 cập nhật Tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) đáp ứng Thông tư số 03/2021/TT-BTC ngày 11/01/2021 của Bộ Tài chính và bổ sung mẫu biểu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế

Phần mềm Esigner 1.0.8 mới nhất cho trang thuế điện tử - thuedientu.gdt.gov.vn

Hiện nay việc sử dụng phần mềm Esigner 1.0.8 kê khai thuế bằng trình duyệt Gooogle Chorme, Cốc Cốc.
Cho các trang thuedienthu.gdt.gov.vn, kekhaithue.gdt.gov.vn, nhantokhai.gdt.gov.vn.
Bạn cần tải về cài đặt Esigner như sau:

iTaxViewer 1.7.4 mới nhất ngày 10/04/2021

iTaxViewer 1.7.4 ngày 10/04/2021 là phiên bản mới nhất của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của phần mềm HTKK Tổng cục Thuế. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng,

HTKK 4.5.6 mới nhất cập nhật ngày 02/04/2021

HTKK 4.5.6 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 03/04/2012 cập nhật Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN (01/ĐNHT) đáp ứng Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế đồng thời cập nhật một số

iTaxViewer 1.6.5 mới nhất ngày 23/06/2020

iTaxViewer 1.6.5 ngày 23/06/2020 là phiên bản mới nhất của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của phần mềm HTKK Tổng cục Thuế. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng,

Phần mềm tiện ích hỗ trợ

Các phần mềm hỗ trợ điều khiển màn hình từ xa

HTKK 4.4.3 mới nhất cập nhật ngày 18/07/2020

HTKK 4.4.3 ngày 18/07/2020 là phiên bản mới nhất của phần mềm mã vạch hỗ trợ kê khai thuế do Tổng Cục Thuế phát hành cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động và đăng ký kinh doanh tại Việt Nam. Ứng dụng HTKK là phần mềm mã vạch hỗ

Tải phần mềm 7-Zip

Phần mềm hỗ trợ nén tệp, thư mục miễn phí

Tải UniKey 4.3 mới nhất để Gõ tiếng Việt

UniKey - Bộ gõ tiếng Việt miễn phí