THÔNG TƯ (24/2017/TT-BTC) - HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP và nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về Hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn, chứng từ.
Nghị định 125/2020/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Công văn số 2543/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử

Văn bản trả lời về thời hạn sử dụng Hóa đơn điện tử mới nhất ngày 19/08/2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Hóa đơn điện tử có được xuất cùng bảng kê hay không?

Hóa đơn điện tử có được xuất cùng bảng kê hay không?
Công văn số CV36240-HAN của Cục thuế Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn câu trả lời.

Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in đến bao giờ?

Hóa đơn đặt in là gì? Hóa đơn đặt in có gì khác với các loại hóa đơn còn lại? Theo quy định thì doanh nghiệp được dùng hóa đơn đặt in đến bao giờ? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất có hiệu lực thi hành từ ngày 08/4/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Đây là nghị định có thời gian xây dựng và hoàn thiện rất ngắn và sẽ có hiệu lực ngay sau khi Chính phủ ban hành kể từ ngày 8/4/2020 để kịp thời

Windows 32-bit và 64-bit, tại sao máy nhận không đủ RAM, tại sao cài ứng dụng không được ...

Trong series những bài viết căn bản này, mình sẽ bắt đầu về Windows 32-bit vs 64-bit, x86 và x64 là gì. Từ đó anh em sẽ không phải thắc mắc những thứ như "Tại sao máy mình có 8 GB RAM mà cài Windows xong chỉ nhận có 4 GB" hay "Tại sao

​​​​​​​Ý nghĩa từng khoản mục trong báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ hoạt động của doanh nghiệp và chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính. Nói cách khác báo cáo