TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) PHIÊN BẢN 4.7.5 CẬP NHẬT MỘT SỐ NỘI DUNG PHÁT SINH

NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) PHIÊN BẢN 4.7.5 CẬP NHẬT MỘT SỐ NỘI DUNG PHÁT SINH

Danh mục hàng hoá/ DV KHÔNG được giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% trong năm 2022

Danh mục hàng hoá/ DV KHÔNG được giảm thuế GTGT Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 được ban hành ngày 28/01/2021 quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 10% xuống còn 8% trong năm 2022.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP và nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về Hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn, chứng từ.
Nghị định 125/2020/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in đến bao giờ?

Hóa đơn đặt in là gì? Hóa đơn đặt in có gì khác với các loại hóa đơn còn lại? Theo quy định thì doanh nghiệp được dùng hóa đơn đặt in đến bao giờ? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

​​​​​​​Ý nghĩa từng khoản mục trong báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong một kỳ hoạt động của doanh nghiệp và chi tiết cho các hoạt động kinh doanh chính. Nói cách khác báo cáo

Hoá đơn điện tử xu hướng tất yếu

Hóa đơn điện tử triển khai tại các doanh nghiệp Việt nam trong thời gian vừa qua và kế hoạch trong thời gian tới.

Các trường hợp nộp thuế nhà thầu

Các trường hợp nộp thuế nhà thầu Với việc làn sóng đầu tư dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam; bắt nguồn từ cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. Thuế nhà thầu trở thành đề tài quan tâm nhiều của dân kế toán. Thông tư 103/2014/BTC ban hành

Ví điện tử thay đổi dần thói quen dùng tiền mặt

Ví điện tử là gì?
Ví điện tử là một tài khoản điện tử. Nó giống như “ví tiền” của bạn trên Internet và đóng vai trò như 1 chiếc Ví tiền mặt trong thanh toán trực tuyến, giúp bạn thực hiện công việc thanh toán các khoản phí trên internet,

Những việc cần làm sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp

Sau khi thành lập công ty - doanh nghiệp bạn cần làm một số việc sau để công ty có thể hoạt động bình thường.

So sánh giữa thông tư 133/2016/TT-BTC và quyết định 48/2016/QD-BTC

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ