Download phần mềm DTECH - Phiên bản tham khảo và phiên bản dùng thử (FREE 01 tháng)

- Phiên bản cài đặt Dtech (Doanh nghiệp, Hộ Kinh doanh)

Cấu hình máy tính phục vụ cài đặt phần mềm Dtech

Cấu hình tối thiểu cho việc sử dụng phần mềm Dtech cơ bản
Đối với các mô hình bài toán phức tạp, dữ liệu lớn, nhiều điểm cài sẽ tuân theo yêu cầu phần cứng trên từng Hợp đồng triển khai, sau khi đã được Dtech Khảo sát cụ thể.

Tìm hiểu thêm về phần mềm viết theo yêu cầu đặc thù doanh nghiệp (Customize) - Phần 1

Phần mềm đóng gói được phát triển dựa trên một chuẩn quy trình quản lý và thông thường được phân tích dựa trên số đông nhu cầu của khách hàng mục tiêu, phần mềm đóng gói được thương mại đến hàng ngàn thậm chí hàng triệu khách hàng do đó

C# là gì ? Tổng quan về C#

C# là một ngôn ngữ cấp cao được sử dụng khá phổ biến hiện nay, nhất là hầu hết các công nghệ của Microsoft đều sử dụng ngôn ngữ C# để lập trình. Ví dụ công nghệ .NET, Linq, Window Phone.
C# sử dụng 100% lập trình hướng đối tượng nên