THÔNG TƯ (24/2017/TT-BTC) - HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội

Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội : Về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác

Công văn số 2543/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử

Văn bản trả lời về thời hạn sử dụng Hóa đơn điện tử mới nhất ngày 19/08/2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Hóa đơn điện tử có được xuất cùng bảng kê hay không?

Hóa đơn điện tử có được xuất cùng bảng kê hay không?
Công văn số CV36240-HAN của Cục thuế Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn câu trả lời.

Chính phủ ban hành Nghị định về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất có hiệu lực thi hành từ ngày 08/4/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. Đây là nghị định có thời gian xây dựng và hoàn thiện rất ngắn và sẽ có hiệu lực ngay sau khi Chính phủ ban hành kể từ ngày 8/4/2020 để kịp thời