DTECH HỢP TÁC TÍCH HỢP THÀNH CÔNG VỚI CÁC NHÀ CUNG CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐÁP ỨNG THÔNG TƯ 78

DTECH đã tích hợp thành công với nhiều nhà cung cấp Hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu của Tổng cục Thuế theo TT78/2021/TT-BTC. Tích hợp miễn phí 100% cho khách hàng.

DTECH HỢP TÁC TÍCH HỢP THÀNH CÔNG VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MISA (MeInvoice)

DTECH HỢP TÁC TÍCH HỢP THÀNH CÔNG VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MISA (MeInvoice)

DTECH hợp tác cùng FPT triển khai Hóa đơn điện tử đến với khách hàng

DTECH HỢP TÁC TÍCH HỢP THÀNH CÔNG VỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ FPT (FPT.eInvoice)

DTECH hợp tác cùng BKAV triển khai Hóa đơn điện tử eHoadon đến với khách hàng

Nâng cao mối quan hệ đồng hành, hợp tác đối tác giữa DTECH và BKAV

DTECH hợp tác cùng M-INVOICE triển khai Hóa đơn điện tử đến với khách hàng

Hợp tác, đồng hành, sẻ chia, gắn kết trách nhiệm giữa các bên: DTECH - ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG