TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) PHIÊN BẢN 4.7.5 CẬP NHẬT MỘT SỐ NỘI DUNG PHÁT SINH

NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) PHIÊN BẢN 4.7.5 CẬP NHẬT MỘT SỐ NỘI DUNG PHÁT SINH

HTKK 4.7 mới nhất cập nhật ngày 18/02/2022

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.7 đáp ứng các mẫu biểu tờ khai thuế lần đầu theo tháng (và theo quý đối với các HSKT cùng ký hiệu mẫu với kỳ tháng) và một số mẫu khai theo năm quy định tại Thông tư

HTKK 4.6.8 mới nhất cập nhật ngày 15/02/2022

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.8 đáp ứng các mẫu biểu tờ khai thuế lần đầu theo tháng (và theo quý đối với các HSKT cùng ký hiệu mẫu với kỳ tháng) và một số mẫu khai theo năm quy định tại Thông tư

HTKK 4.6.7 mới nhất cập nhật ngày 26/01/2022

HTKK 4.6.7 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 26/01/2022 cập nhật đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP về giảm thuế GTGT và TNCN, đồng thời khắc phục một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.6.6

HTKK 4.6.5 mới nhất cập nhật ngày 03/01/2022

HTKK 4.6.5 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 03/01/2022 cập nhật đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP về giảm thuế GTGT và TNCN, đồng thời khắc phục một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.6.4

iTaxViewer 1.8.2 mới nhất ngày 26/12/2021

iTaxViewer 1.8.2 ngày 26/12/2021 là phiên bản mới nhất của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của phần mềm HTKK Tổng cục Thuế. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng,

HTKK 4.6.3 mới nhất cập nhật ngày 25/12/2021

HTKK 4.6.3 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 25/12/2021 cập nhật đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP về giảm thuế GTGT và TNCN, đồng thời khắc phục một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.6.2

HTKK 4.6.2 mới nhất cập nhật ngày 16/11/2021

HTKK 4.6.2 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 16/11/2021 cập nhật đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP về giảm thuế GTGT và TNCN, đồng thời khắc phục một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.6.1

HTKK 4.6.0 mới nhất cập nhật ngày 02/11/2021

HTKK 4.6.0 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 02/11/2021 cập nhật chức năng kê khai theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP, đồng thời khắc phục một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.9

iTaxViewer 1.7.7 mới nhất ngày 02/08/2021

iTaxViewer 1.7.7 ngày 02/08/2021 là phiên bản mới nhất của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của phần mềm HTKK Tổng cục Thuế. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng,

HTKK 4.5.9 mới nhất cập nhật ngày 05/08/2021

HTKK 4.5.9 được Tổng cục Thuế nâng cấp ngày 05/08/2021 cập nhật địa bàn hành chính trực thuộc các tỉnh thành trong cả nước và tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế, đồng thời khắc phục một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng

Java Runtime Environment 8 - Phần mềm hỗ trợ trang Thuế Điện tử, Hải Quan, Hóa Đơn điện tử

Java Runtime Environment (JRE) là phần mềm cho phép bạn chạy các ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java: các trang thuế điện tử, hải quan, hóa đơn điện tử, phần mềm ERP..
Hãy tải Java Runtime Environment để nhanh chóng khởi chạy ứng dụng trên máy tính.

iTaxViewer 1.7.6 mới nhất ngày 23/07/2021

iTaxViewer 1.7.6 ngày 23/07/2021 là phiên bản mới nhất của ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML của phần mềm HTKK Tổng cục Thuế. Ứng dụng itaxviewer hỗ trợ đọc các tờ khai quyết toán thuế TNCN, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính, tờ khai tháng,