Phần mềm kế toán doanh nghiệp DtechService (Phiên bản dùng cho nhiều công ty)

Ngày đăng: 2023-11-01 16:50:01 - Số lần xem: 8476

Đặc thù phiên bản cần lưu ý

  • Không chỉnh sửa theo đặc thù
  • Hỗ trợ update tính năng phát triển cơ bản.
  • Không hỗ trợ trực tiếp tại đơn vị. Sử dụng các kênh hỗ trợ Teamviewer, Ultraviewer, tổng đài hỗ trợ.
  • Cung cấp quyền sử dụng phần mềm. Bảo hành 01 năm kể từ ngày cài đặt chương trình.
  • Cung cấp dịch vụ bảo trì phần mềm sau thời gian bảo hành với chi phí hợp lý.
  • Sẵn sàng nâng cấp thêm chức năng mở rộng hoặc chuyển sang phiên bản chỉnh sửa theo đặc thù doanh nghiệp với chi phí được cộng dồn vào chi phí chuyển đổi