56 câu hỏi về Lập và trình bày BCTC thông tư 200_Trịnh Đức Vinh

THẢO LUẬN MỘT SỐ TÌNH HUỐNG LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC; THÔNG TƯ 202/2014/TT-BTC; THÔNG TƯ 53/2016/TT-BTC
Ông Trịnh Đức Vinh - Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

BỘ TÀI CHÍNH - Thông tư 88/2021/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.
2. Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh và Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa

BỘ TÀI CHÍNH - Thông tư 80/2021/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý thuế, NĐ 126/2020

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

BỘ TÀI CHÍNH - Thông tư 78 - 2021 BTC-Quy định về hóa đơn chứng từ

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

BỘ XÂY DỰNG - Ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về Định mức xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về định mức xây dựng.

Cẩm nang Thanh tra - Kiểm tra Thuế chi tiết nhất 2021

Nhằm thúc đẩy công tác hành chính phục vụ, ngành thuế của nước ta cũng đang hướng tới những chủ trương công khai, minh bạch và đem lại sự hài lòng cho người nộp thuế. Để đáp ứng được nhu cầu đó, đòi hỏi những cán bộ công chức, thanh

KIẾN THỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP - Phần 3

Kế toán giá thành là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi phí, hao phí về lao động sống và lao động vật hóa của DN đã bỏ ra tại thời điểm đó, liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành.

KIẾN THỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP - Phần 2

Kế toán giá thành là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi phí, hao phí về lao động sống và lao động vật hóa của DN đã bỏ ra tại thời điểm đó, liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành.

KIẾN THỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP - Phần 1

Kế toán giá thành là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi phí, hao phí về lao động sống và lao động vật hóa của DN đã bỏ ra tại thời điểm đó, liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế

Các trường hợp được Chính phủ cho phép gia hạn thời gian nộp thuế thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của Chính phủ. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các trường hợp thuộc diện kê khai thuế theo quy định tại khoản 2 và khoản

Thông tư số 32/2011 - TT-BTC - Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ


Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP và nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về Hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn, chứng từ.
Nghị định 125/2020/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Công văn số 2543/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử

Văn bản trả lời về thời hạn sử dụng Hóa đơn điện tử mới nhất ngày 19/08/2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh