DTECH tham gia công tác thiện nguyện tháng 8/2020 tại điểm trường Suối Tọ - Phù Yên - Sơn La

Một trong những sứ mệnh mà DTECH đặt ra: "Tham gia các chương trình phúc lợi xã hội, đóng góp giá trị doanh nghiệp vào giá trị xã hội."

DTECH tham dự lễ ra mắt Gia đình Kế toán Hưng yên (19/07/2020)

Gia đình Kế toán Hưng Yên (hiện có hơn 3.000 thành viên) là thành viên trong Đại gia đình GIA ĐÌNH KẾ TOÁN (240.000 thành viên trong cả nước). Group thiên về hoạt động trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm kế toán cho các kế toán trên địa