Chiến lược phát triển

Ngày đăng: 2019-07-28 20:52:47 - Số lần xem: 3538

Với mục tiêu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngày càng hoàn thiện bằng sức mạnh của sự đoàn kết, niềm hăng say nghiên cứu và với sự sáng tạo không ngừng, chúng tôi mong muốn tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp quản trị ngày càng tốt hơn, với những quyết định nhanh và chính xác, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh tăng trưởng không ngừng.

2020-2025: Hệ thống sản phẩm ổn định, tập trung các sản phẩm cốt lõi được khách hàng tin tưởng và từng bước mở rộng thị trường là nền tảng vững chắc.

2025-2030: Đem lại sự trải nghiệm khác biệt và đáp ứng sự hài lòng về sản phẩm và dịch vụ tốt cho hệ thống khách hàng trên toàn quốc.

Từ 2030 trở đi: Trở thành 1 trong 10 công ty hàng đầu về công nghệ phần mềm và dịch vụ giá trị gia tăng của người Việt.

Bài liên quan