Các trường hợp nộp thuế nhà thầu

Ngày đăng: 2019-07-28 17:28:21 - Số lần xem: 2351

Các trường hợp nộp thuế nhà thầu Với việc làn sóng đầu tư dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam; bắt nguồn từ cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung. Thuế nhà thầu trở thành đề tài quan tâm nhiều của dân kế toán. Thông tư 103/2014/BTC ban hành ngày 06/08/2014 và có hiệu lực bắt đầu từ 01/10/2014 là thông tư mới nhất hiện nay quy định về thuế nhà thầu. Cụ thể sẽ có 5 trường hợp phải nộp thuế nhà thầu như sau:

  1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức; các nhân Việt Nam thực hiện việc đàm phán, ký hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài.
  2. Nhà thầu nước ngoài; nhà thầu phụ nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng; thỏa thuận; hoặc cam kết giữa nhà thầu nước ngoài với tổ chức; cá nhân Việt Nam hoặc giữa nhà thầu nước ngoài với nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của hợp đồng nhà thầu.
  3. Tổ chức; cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng đã ký giữa tổ chức; cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp Việt Nam (loại trừ trường hợp gia vông và sản xuất hàng hóa cho cá nhân, tổ chức nước ngoài); hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam; hoặc cung cấp hàng hóa  theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế.
  4. Tổ chức; các nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụtại Việt Nam; trong đó tổ chức; cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối; quảng cáo; tiếp thị; chất lượng dịch vụ; chất lượng hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc ấn định giá bán hàng hoặc giá cung cấp dịch vụ bao gồm cả trường hợp ủy quyền hoặc thuê tổ chức Việt Nam thực hiện một phần dịch vụ phân phối, dịch vụ khác liên quan đến bán hàng hóa tại Việt Nam
  5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam; mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.

Bài liên quan