BỘ TÀI CHÍNH - Thông tư 78 - 2021 BTC-Quy định về hóa đơn chứng từ

Ngày đăng: 2021-09-28 23:07:12 - Số lần xem: 2342

1. Nội dung chính Thông tư 78/2021/TT-BTC
Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định một số nội dung quan trọng về hóa đơn điện tử bao gồm:

- Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử.
- Mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử.
- Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử.
- Ký hiệu hóa đơn điện tử.
- Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
- Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác.
Đồng thời, Thông tư cũng quy định về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Một số hướng dẫn về tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử, các dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn cũng là nội dung đáng chú ý tại Thông tư này.
Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, nội dung hóa đơn giấy bao gồm: Tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn, sử dụng biên lai thu thuế - phí - lệ phí của cơ quan thuế đối với cá nhân, hướng dẫn xử lý chuyển tiếp.

2. Bộ Tài Chính khuyến khích áp dụng hóa đơn điện tử trước 1/7/2022
Mặc dù Thông tư 78/2021/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2022, tuy nhiên Thông tư nêu rõ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin sớm áp dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022.
Kể từ ngày 1/7/2022 trở đi, toàn bộ các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 14 và Điều 23 của Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Tải về tại đây

Bài liên quan